En fullt utrustad mekanisk verkstad för legotillverkning av stål-, plåt- och maskinkonstruktioner. Allt från enklare uppdrag till komplexa produktioner.

Helhetslösningar – från underlag till färdig anläggning på plats

Utifrån ritningsunderlag eller annan teknisk specifikation konstruerar och tillverkar vi en helt färdig maskin
– inklusive komponentinköp, montering, provning, slutkontroll, dokumentation och packning.

Legotillverkade produkter (ett urval)

  • Stoftavskiljare – färdigmonterade filteranläggningar.
  • Säckfyllnings- och säcktömningsmaskiner.
  • Rörsystem till pumpstationer och bevattningsanläggningar.
  • Vattenreningsanläggningar och underspolsramar för biltvättmaskiner.
  • Utrustning och detaljer för sluten bandtransportör.
  • Utrustning för produktion hos ett flertal industrier i regionen.