Ljungs Smide tillverkar produkter under eget namn. Dessa kännetecknas av gemensamma egenskaper som hög kvalitet när det gäller material och sammansättning samt robust konstruktion.

SKYDDSGALLER

Skyddsgaller för rörändar

SLUSSMATARE

Slussmatare för kontinuerlig stoftutmatning. Slussmataren består av ett rotorhus i stål med en bultad gavel samt en rotor med lagrad axel. Rotorn drivs med en tappväxelmotor.

TRUMÖGON

Trumögon för dagvattensystem.